Home

Vruchtbaarheid en onvervulde kinderwens, adoptie en identiteit, afstammingsvragen, onbedoelde zwangerschap,
verliesverwerking (zwangerschapsverlies, abortusverwerking), ouderschap.

De samenwerkende psychosociaal therapeuten bieden gespecialiseerde hulp en begeleiding door het hele land.